HTMF
Helsingborgstrafikens
       Museiförening
Föreningen
Helsingborgstrafikens museiförening (HTMF) är en ideell förening
vars huvudsakliga uppgift är att tillvarataga och vårda
transportmedel och till sådan verksamhet hörande utrustning
av musealt intresse som använts i lokaltrafiken i Helsingborg.
Samlingen av föremål från spårvägs-, Decauville- och HRRJ-tiden
(Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg) är imponerande.
Dessa förvaras i föreningens lokaler och är för närvarande inte
tillgängliga för allmänheten. Bland museiföreningens fordon finns
en spårvagn i originalutförande från 1903 samt ett antal stads-,
regions-, och turistbussar från åren 1938-1990.
Bli medlem
Föreningen hälsar nya medlemmar välkomna.
Vi träffas under trivsamma former och det
finns alltid något att göra för alla intresserade.
En stor del av nuvarande medlemmar har haft
anknytning till lokaltrafiken i Helsingborg.
Men det är självklart inget krav, utan även
andra är välkomna.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är 150 kronor per år.
Medlem blir du enklast genom att sätta in
avgiften på föreningens bankgirokonto
5817-1786. Glöm inte att tydligt ange ditt
namn och din adress på talongen!

Mer information
Mailadress: htmf@telia.com
Vill du bli medlem?

Vill du veta mer innan du bestämmer dig?
Ställer du upp och hjälper till vid behov?

För information ring:
Lars Larsson, ordförande, 042-228411
0706-228411, 042-99775

Hyra buss
Föreningar, företag 0ch privatpersoner som vill
hyra veteranbuss för att uppleva en nostalgitur
som i gångna tider, ring ovanstående
telefonnummer för kostnadsförslag.
För att se bilder på föreningens bussar
och annat klicka på länken nedan:


www.htmf.se
htmf@telia.com